OR
เครื่องยกสูญญากาศ VACUUM LIFTER 11EG002 WONGTANAWOOT WTWMACHINERY 1

เครื่องยกสูญญากาศ VACUUM LIFTER

BLA500-6-T
11-EG002

ทางเลือกอัจฉริยะประหยัดพลังงานสำหรับงานโลหะแผ่น - Smart Technology for Sheet Metal Solution Center

คุณ ธีรเดช ไหคำ

MITSUBISHI LASER CUTTING HD2512 ML3020D 2000W


"ไม่ได้จบสายตรงงานช่างมาแต่มีตลาดและแนวทางการใช้เลเซอร์ในวงการป้ายที่เชียงใหม่ ระยะแรกสับสนเรื่องการใช้งาน Software วงศ์ธนาวุฒิก็สามารถแก้ไขผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที รวดเร็วมาก ทำให้การส่งงานราบรื่นดีจริงๆ"