OR
วงศ์ธนาวุฒิมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตงานโลหะแผ่นให้กับวงการผู้ประกอบการโลหะแผ่นไทย
มายาวนานกว่า 20 ปี จวบจนถึงทุกวันนี้ ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่แข็งแกร่งมากที่สุดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านศักยภาพและเทคโนโลยีการผลิตงานโลหะแผ่นหากแต่การพัฒนาไม่สามารถ
หยุดก้าวเดินได้แม้แต่เสี้ยววินาที วงศ์ธนาวุฒิได้เพียรนำเสนอเครื่องจักรงาน โลหะแผ่นที่มีคุณภาพให้กับ
ผู้ประกอบการไทยมาแล้วนับร้อยราย โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการเสริมสร้างศักยภาพและเทคนิค
การผลิตเชิงบูรณาการ 360 องศา แบบครบวงจร ตั้งแต่การบริหารจัดการวัตถุดิบ ไปจนถึงการส่งมอบสินค้า
และการตลาดแบบเครือข่าย

เราเพียบพร้อมด้วยเครื่องจักรงานโลหะแผ่นของ AMADA ที่มีคุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบเรื่องการใช้งานมาแล้ว
เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น เครื่องตัดเลเซอร์ LASER CUTTING MACHINE / เครื่องพันชิ่ง NC TURRET PUNCH /
เครื่องพับ Press Brake / เครื่องตัดกรรไกรShearing / เครื่องเลื่อยสายพาน Band Saw, etc.

ปัจจุบัน เราเข้มงวดเรื่องคุณภาพการผลิตในสายงานการผลิตให้กับลูกค้าผู้ประกอบการเป็นสำคัญ ดังนั้นเครื่องจักรจากวงศ์ธนาวุฒิ จะได้รับการตรวจสอบสภาพการทำงานก่อนส่งมอบทุกรายการ ตัดปัญหาความกังวลเรื่องการลงทุนให้กับเครื่องที่ท่านไม่เคยเห็น การทำงานของมันมาก่อน เราตระหนักดีถึงมูลค่าของเวลาที่ต้องเสียไปกับการรอคอยขณะที่เครื่องไม่สามารถประกอบการได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ การติดตั้งเครื่องและการเทรนของเราจึงมุ่งเน้น
ที่การมองภาพรวมการผลิตให้กับลูกค้าทั้งโรงงาน มิได้จำกัดเพียง แค่การใช้งานหรือการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
แต่เพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุนี้เอง วงศ์ธนาวุฒิจึงได้ทำการสำรองเครื่องจักรจาก AMADA ให้ครอบคลุมทุกประเภทการใช้งานและทุกรุ่น เพื่อความมั่นใจในบริการหลังการขาย และเป็นหลักประกันให้กับลูกค้าในด้านประสิทธิภาพ
การซ่อมบำรุงและการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนให้กับทุกเครื่องที่เราให้บริการ รวมถึงการให้บริการจัดตั้ง Production Line สำหรับเสริมสร้างทักษะการทำงานของบุคคลากรในกระบวนการผลิตของลูกค้า โดยสามารถส่ง บุคคลากรมาทดสอบและเทรนการทำงานกับเครื่องจริงๆ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรงาน โลหะแผ่นในโรงงานของท่านได้จริงโดยเฉพาะเครื่อง AMADA ในหลากหลายรุ่นต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น อาทิเช่น LCV3015Bii, LC1212Aii, PEGA 357,VIPROS 357, APELIO 357, FBD, RG, และ sHEARING ในรุ่นต่างๆ เชิญเยี่ยมชมเครื่องจักร AMADA ในสต๊อกที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในภูมิภาคนี้ได้ที่ www.wtwmachinery.com หรือ www.pcb-bangkok.com

วงศ์ธนาวุฒิ ได้ขยายขอบข่ายการให้บริการออกไปรวมถึงการจัดหาชิ้นส่วน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง Tooling
ของเครื่องพันช์และเครื่องพับ ที่เหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องจักรโลหะแผ่นโดยเฉพาะกับ AMADA Machine โดยท่านสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ท่านมองหาได้ที่ www.ltc-bangkok.com

ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านการขยายการลงทุนในด้านงานเครื่องจักรโลหะแผ่น
ได้ติดต่อสอบถามกับทางวงศ์ธนาวุฒิ เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-899-6374 หรือ 086-308-0698 www.wtwmachinery.com หรือ www.pcb-bangkok.com ได้ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8:30 น. - 17:30 น.

A Solution Center for Metal Working Machines

Wongtanawoot Ltd., Part. was established for more than 20 years providing sales and service for Machine Tools to Thailand metal working industries with the pride of quality and dignity the value offered to the development in the market.

"What we do"

Our range of Pre-Owned and NEW Machine Tools and Machinery are varied from CNC Machine tools such as CNC Lathe, Machining Center, Double Column Machining Center, CNC Drill, CNC Grinding, Laser Cutting, Turret Punch, Press Brake, Shearing, Folding Machine, etc. Some of the huge production capacity machines are Face Lathe, Engine Lathe, Planno Miller, Planner, Shaper, Slotting Machine, Gun Drill, Milling, etc. are still our main market for high capacity production market.

"Our aims"

Our aims are to sell machine tools and machinery with quality product and service. As the market expanded, we are among one of the most efficient supplier in Thailand and has grown extensively along with the increasing demand for production both by the local and MNCs investment. Wongtanawoot has initiated the Thailand Industrialist Development Forum for a close collaboration among the customer to bond the relationship and production capacity to strengthen the industry to be able to handle all difficulties in a dynamic circumstance. We are moving toward the challenge of broader market in the level of AEC environment and are ready to serve the bigger potential market for machine tools and machinery both in term of providing quality machine tools and our customer's product to this market. As we are cooperating closely with our customer both in term of production and market, we are confident that we will together lead the market to the bright future.

ขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณและครูผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงานของเราทุกคน

ทีมงานบริหาร วงศ์ธนาวุฒิ

"THAILAND'S LEADING SHEET METAL MACHINERY DEALER AND SOLUTIONS PROVIDER"

เครื่องยกสูญญากาศ VACUUM LIFTER 11EG002 WONGTANAWOOT WTWMACHINERY 1

เครื่องยกสูญญากาศ VACUUM LIFTER

BLA500-6-T
11-EG002

ทางเลือกอัจฉริยะประหยัดพลังงานสำหรับงานโลหะแผ่น - Smart Technology for Sheet Metal Solution Center