OR
เครื่องยกสูญญากาศ VACUUM LIFTER 11EG002 WONGTANAWOOT WTWMACHINERY 1

เครื่องยกสูญญากาศ VACUUM LIFTER

BLA500-6-T
11-EG002

ทางเลือกอัจฉริยะประหยัดพลังงานสำหรับงานโลหะแผ่น - Smart Technology for Sheet Metal Solution Center

คุณสมคิด พร้อมรัตน์

AMADA TURRET PUNCH APELIO357


"การเทรน software เป็นสิ่งสำคัญ มีเครื่องจักรก็เหมือนซื้อเครื่องพิมพ์ดีด แพ้ชนะไม่ได้อยู่ที่ว่ามีเครื่องกี่ตัว แต่อยู่ที่ว่าใครใช้พิมพ์เก่งพิมพ์ไวกว่ากัน วงศ์ธนาวุฒิสอนเทคนิคเชิงลึกด้านการใช้งานเครื่องจนทำให้เกิดความชำนาญในระยะเวลาไม่นาน และต่อยอดความรู้จากพื้นฐานซอฟแวร์ที่เรียนมาได้มากมาย หลังจากลงเครื่องแรกแล้วงานขยายอย่างต่อเนื่อง ตัดไม่หยุดเลย"