OR
เครื่องยกสูญญากาศ VACUUM LIFTER 11EG002 WONGTANAWOOT WTWMACHINERY 1

เครื่องยกสูญญากาศ VACUUM LIFTER

BLA500-6-T
11-EG002

ทางเลือกอัจฉริยะประหยัดพลังงานสำหรับงานโลหะแผ่น - Smart Technology for Sheet Metal Solution Center

คุณไกรลาส เกิดศิลป์

AMADA TURRET PUNCH PEGA 345 / AMADA PRESS BRAKE RG-35


"ที่พานาโซนิคเราเน้นเครื่องที่สามารถตอบโจทย์ด้านเวลาและคุณภาพให้กับเราได้ ทีมงานของวงศ์ธนาวุฒิได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการผสมผสานความรู้ด้านเทคนิคให้กับการใช้เครื่องเก่าอย่างชาญฉลาดนั้นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ใช้งานได้โดยไม่ผิดหวังเลยทีเดียว"

ดูมาหลายที่ เนื่องจากพานาโซนิคเป็นบริษัทใหญ่ การจัดการภายใจองค์กรต้องถูกต้องตรงตามหลักวิศวกรรม การทำงานต้องรวดเร็วและชัดเจน วัฒธนธรรมญี่ปุ่นต้องสอดคล้องตั้งแต่การจัดซื้อและการปฏิบัติงาน วงศ์ธนาวุฒิ เริ่มการทำงานพานาโซนิคตั้งแต่เคลียร์แบบงานพันช์กว่า 40 รายการ แต่ละแบบมีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการปรับแก้ ที่นี่ได้เข้าร่วมกระบวนการปรับแก้และแนะนำการใช้ทูลที่เหมาะสมให้ได้ระยะเวลาการผลิตตามเป้าหมาย แต่ในต้นทุนที่ถูกลง วงศ์ธนาวุฒิจัดทูลเครื่องพันช์อะมะดะ PEGA 345 ให้ครบเซ็ต คำนวณระยะเวลาการพันช์ออกมาทุกขั้นตอนการทำงาน ที่สำคัญคือทำงานกับพานาโซนิคตั้งแต่เริ่มเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อ จนถึงกระบวนการผลิตจริง หลังจากส่งมอบเครื่องแล้วยังเข้าไปช่วยเสริมการทำงานให้ทีมงานทำงานได้ไวขึ้น เป็นเร็วขึ้น และสอนเทคนิคเฉพาะทางที่ทำให้ผู้ใช้งานคุ้นเคยกับเครื่องมากขึ้น ทั้งขั้นตอนงานพันช์และงานพับจึงผ่านไปอย่างราบรื่น มืออาชีพจริงๆ