OR
เครื่องพับ, เครื่องพับมือสอง, เครื่องพับโลหะ, เครื่องพับญี่ปุ่น, เครื่องพับKOMATSU

KOMATSU PRESS BRAKE

PHS50x200
1987
FA-0628-CUS-1

ทางเลือกอัจฉริยะประหยัดพลังงานสำหรับงานโลหะแผ่น - Smart Technology for Sheet Metal Solution Center

ทดสอบเครื่องพับ RG 80 ก่อนส่งมอบ

ทดสอบเครื่องพับ RG 80 ก่อนส่งมอบ


เครื่องพับ AMADA RG80 ระบบควบคุมระยะแกน X แบบสายไมล์ทำเครื่องให้พร้อมใช้ ล้างระบบทั้งแกนขับเคลื่อน ระบบไฮโดรลิคตรวจสอบระบบการสั่งการของชุ
ดคอนโทรลและทดสอบพับจริง วัดค่าความคลอนของระยะแกน X พร้อมปรับค่า offset ให้เรียบร้อย ของใช้งานมาแล้วจากญี่ปุ่นเอามาขัดศรีฉวีวรรณปรับระบบและตรวจสอบการทำงานให้ลูกค้าได้เข้ามาทดสอบกำลังและความแม่นยำก่อนยกไปติดตั้ง ผลงานผ่านฉลุย ตกลงปลงใจเรียบร้อยครับ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  

หจก.วงศ์ธนาวุฒิ
www.pcb-bangkok.com
Email:tt@wtwmachinery.com
Tel. 02.899.6374-5